(Ver)koopt of (ver)huurt uw cliënt een woning? Of ondervindt hij burenhinder? Dan rekent hij op u om hem wegwijs te maken in de wetgeving. Niet altijd eenvoudig, want het vastgoedrecht en de woonwetgeving veranderen regelmatig. Zoals begin 2019, toen het Vlaamse woondecreet in voege ging en de wet op mede-eigendom veranderde.

Op deze pagina bundelen we een aantal interessante topics rond wonen en onroerend goed. Zo blijft u op de hoogte van alles wat met de woonwetgeving te maken heeft. Neem relevante nieuwsberichten en cases door, sla de vakliteratuur erop na, en bespaar tijd met innovatieve tools zoals de juridische databank Jura.

Subthema's

Nieuws: kopen/verkopen onroerend goed 

Download: Schema 'Verkoop van vastgoed - vrijwaring voor uitwinning'

Bij verkoop van vastgoed heeft de verkoper ook andere verplichtingen dan het leveren van het goed. Krachtens artikel 1625 van het Burgerlijk Wetboek moet de verkoper de koper vrijwaren of instaan voor het ongestoord, zijnde het rustig en vreedzaam bezit van het verkochte pand (onttrokken aan de gronden van uitwinning). Het bezit dient tevens nuttig te zijn (vrij van gebreken). Hiertoe worden twee vrijwaringen opgelegd aan de verkoper: de vrijwaring voor verborgen gebreken (B.W., art. 1641) en de vrijwaring voor uitwinning (BW., ar. 1626). Op deze laatste vrijwaring gaan we hier dieper in.

Nieuws: huren/verhuren van woningen

Download: Schema regionalisering woninghuurrecht

Vanaf 2014 kregen in België de gewesten de bevoegdheid om de regels van de woninghuur vast te stellen.

In navolging van het Waals  en het Brussels gewest, trad per 1 januari 2019 ook het Vlaams Woninghuurdecreet in werking.

Ondanks de vele overeenkomsten tussen de drie regimes  duiken er bij de praktische toepassing van de decreten vele kleine en/of grotere verschillen op. Voor uw cliënten is het niet steeds eenvoudig om door de bomen het bos te zien.

In dit overzicht lichten we alvast enkele aspecten uit. 

Nieuws: mede-eigendom/burenrelaties

Video's mede-eigendom

Expert in de kijker

Roland Timmermans
Roland Timmermans

Roland Timmermans is advocaat aan de Balie van Leuven. Hij is, naast docent Syntra, hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Appartements- en Immorecht en hoofdredacteur van het Tijdschrift Huur.

Daarnaast is hij auteur van verschillende boeken, waaronder het Handboek Appartementsrecht en Inleiding tot het Vlaams Woninghuurdecreet.

Vergroot uw expertise