Optimaal verlonen, hoe mobiliteitsoplossingen uitwerken , flexibele verloning toepassen,  sociaal-juridische loonverplichtingen nakomen, …  een reeks interessante topics binnen het thema loon, die we voor u op deze pagina bundelen.

Zo blijft u op de hoogte van alles wat met de loonwetgeving te maken heeft. Neem relevante nieuwsberichten en cases door, sla de vakliteratuur erop na, en bespaar tijd met onze innovatieve tool zoals de sociaal-juridische databank SocialEye.

Nieuws

Het mobiliteitsbudget: een flexibel plan

Met de mobiliteitsvergoeding (“cash for car”) die werd ingevoerd in 2018, kan een werknemer die zijn bedrijfswagen inlevert onder bepaalde voorwaarden een mobiliteitsvergoeding in speciën ontvangen waarop een sociale en fiscale gunstregeling van toepassing is. Dit alles-of-niets-systeem (bedrijfswagen of mobiliteitsvergoeding) kent in de praktijk weinig succes.

Daarom werd vanaf 1 maart 2019 parallel hiermee een flexibeler systeem ingevoerd als alternatief voor de bedrijfswagen, het mobiliteitsbudget (wet van 17 maart 2019). Dit mobiliteitsbudget steunt op drie pijlers. De werknemer kiest vrij van welke pijler hij gebruik wil maken. Voor elke pijler geldt een eigen sociale en fiscale regeling.

Aan de hand van een praktisch schema krijgt u een overzicht van de mogelijkheden binnen het mobiliteitsbudget.

Wat houdt het mobiliteitsbudget in met betrekking tot huisvestigingskosten? 

Boek in de kijker

Partena Professional

Partena Professional is een dienstverlener met een sterke focus op ondernemerschap en personeelsbeleid. Partena Professional ondersteunt en begeleidt ondernemingen in hun administratieve processen en HR-beleid. Zij verlenen diensten in verband met het loon- en personeelsbeheer van werknemers en hun kinderbijslag, medische controle bij absenteïsme, opleidingen, juridisch advies en diverse types consultancy (HR, juridisch, …).

Vergroot uw expertise