• Voor snelle, correcte en realistische berekeningen van schadevergoedingen
  • Onbeperkt scenario’s simuleren voor uw schadedossiers
  • Voor advocatenkantoren en grote verzekeraars

Calculatietool voor schaderegelingen bij verkeersongevallen

Deze online calculatietool is van onschatbare waarde voor wie regelmatig schade berekent als gevolg van een verkeersongeval. Met Repair bespaart u veel tijd en kunt ook hogere tarieven  aanrekenen voor uw grondig onderbouwd advies.

 

 

Alle schadeposten

U berekent alle schadeposten met Repair: voertuigschade, lichamelijk letsel (tijdelijke en blijvende invaliditeit) en schade door overlijden.

Online tool

Repair is een online calculatietool. Dat betekent dat u enkel uw computer en een internetverbinding nodig hebt om met Repair te werken.

U slaat geen enkele stap over

Een overzichtelijke boomstructuur, die rekening houdt met alle mogelijke calculatieposten, geeft u precies aan welke informatie u moet invoeren.

Foutloos

U vult de zaakspecifieke details in en Repair maakt zelf correcte, realistische berekeningen die veel kans maken voor de rechtbank of bij een minnelijke schikking.

Zekerheid

Met Repair werkt u automatisch met de juiste indicatieve tabellen, interestvoeten en kapitalisatietechnieken. Ook alle recente wetgeving en rechtspraak is verwerkt in uw calculatietool.

Up to date

U bent zeker dat u altijd met correcte gegevens en variabelen werkt. Een nieuwe versie van de indicatieve tabel of wettelijke interestvoet wordt onmiddellijk opgenomen in uw calculatietool.

Tijdwinst

Repair neemt niet alleen uw rekenwerk uit handen. Dankzij de integratie van de indicatieve tabellen of kapitalisatietechnieken moet u enkel nog de cijfers en zaakspecifieke details ingeven.

 

 

Wat kan?

Onbeperkte mogelijkheden
Met Repair behoudt u uw vrijheid. U kunt kiezen voor concrete of forfaitaire schadeberekeningen. En u kunt moeiteloos afwijken van de vooropgestelde bedragen uit de indicatieve tabel.

Diverse scenario’s uitwerken
Schade is een complex gegeven. Daarom berekent u met Repair hetzelfde schadegeval volgens diverse parameters. En zoekt u zo de ideale calculatie uit voor uw cliënt.

Commentaren toevoegen
Bij elke berekening kunt u per tussenstap commentaren schrijven en toevoegen. Die commentaren kunt u ook in uw finaal rapport opnemen.

Unieke toegang
Specifieke encryptie en een persoonlijke identificatiecode beschermen uw berekeningen en simulaties. Alleen u hebt toegang via een wachtwoord of via uw elektronische identiteitskaart.

laptop en computerscherm met Repair

Berekeningen onderbouwen
Repair houdt rekening met commentaren en updates uit rechtspraak en rechtsleer.

Wilt u graag weten waarom bepaalde informatie noodzakelijk is voor uw berekening? Als u ook abonnee bent op Jura klikt u vanuit Repair rechtstreeks door naar de relevante wetteksten, rechtspraak en rechtsleer.

Berekeningen beveiligd doorsturen
Ook uw berekeningen delen met de verzekeringsmaatschappij of de advocaat van de tegenpartij verloopt volledig veilig.

 

Overtuigend eindrapport
Repair ordent uw ingevoerde gegevens én het eindresultaat netjes in een Word- of een pdf-document. Handig om te verwerken in uw conclusies of minnelijke regelingen, om aan uw cliënt te tonen of voor te leggen aan de rechtbank of de tegenpartij.

Tweetalig
U kiest zelf de taal van uw rapporten. Rapporten afdrukken in het Frans of het Nederlands is altijd mogelijk, ongeacht de taal die u gebruikte voor de invoer van de gegevens.

In beeld

Verlies geen enkele schadepost uit het oog
De boomstructuur aan de linkerkant gidst u stap voor stap door alle mogelijke schadeposten in uw dossier: zaakschade, letselschade, invaliditeit, gemaakte ziekenhuiskosten, ... U hebt zelfs de ruimte om vooraf betaalde voorschotten in te geven.

Behoud het overzicht via de handige samenvatting
Via de verdeelpost ‘Samenvatting’ in het linkermenu ziet u in één oogopslag hoe de posten zich tot elkaar verhouden, en welke informatie u nog moet invullen.

Voeg commentaren toe
Naast het ingeven van cijfergegevens heeft elke schadepost nog een commentaarveld waarin u extra uitleg kunt plaatsen over de ingevoerde gegevens. U kunt die commentaar ook markeren als vertrouwelijk zodat hij niet in uw rapporten verschijnt.

Eenvoudig simulaties maken met interestberekeningen
U kunt bij elk schadetotaal klikken op de knop ‘Interestberekeningen’ om de interestberekening te beïnvloeden. Voor elke schadepost kunt u de interestvoet en de startdatum van de berekening aanpassen. U ziet onmiddellijk het resultaat van uw wijziging.

Eenvoudig simulaties maken met kapitalisatieberekeningen
Voor toekomstige schade kan een kapitalisatieberekening worden uitgevoerd. Voor de kapitalisatieberekeningen worden de methoden ‘zekere annuïteiten’ en ‘lijfrente’ aangeboden. U hebt steeds de mogelijkheid om de simulatie te aanvaarden of verwerpen.

Heen en weer naar Jura zonder moeite
Repair toont in de rechterkolom geregeld links naar Jura-documenten. Bent u Jura-abonnee? Dan klikt u op die koppelingen en Jura opent meteen de juiste pagina in een nieuw venster. U vindt hier meer informatie over Jura–abonnementen.

Het volledige rapport geeft een overzicht van alle gebruikte parameters
Naast de samenvatting van de resultaten geeft dit rapport ook een overzicht van de gebruikte parameters.

Druk rapporten af met één klik
Repair maakt zelf overzichtelijke en volledige rapporten aan op basis van uw ingevoerde gegevens. U downloadt ze in het Nederlands of het Frans, mét commentaar of zonder. U hebt de keuze uit vier rapporten: volledig, beperkt, vonnis en conclusie.

 

 

 

 

Wil u Repair testen, meer informatie of een bezoek ?

Vul het formulier in en ontvang je antwoord binnen 24h!

Contacteer ons via telefoon:


Tel.: 015 787 600 - Ma - Vr: 8u30-12u30 13u30-16u30

U kan Wolters Kluwer steeds bereiken op 015 78 76 00 of klant.BE@wolterskluwer.com om uw toestemming in te trekken, uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, te laten wissen, beperkt te laten verwerken of over te dragen. Voor meer informatie kan u onze Privacy Policy nalezen.