Een cliënt helpen bij ontslag is complex.
Maar het kan ook makkelijker!

Deze slimme digitale assistent helpt u om het slaagpercentage van rechtszaken rond ontslag snel in te schatten en een stevig dossier op te bouwen. Het is een slimme zoekrobot voor ontslag die ‘nadenkt’ via AI en big data, ontwikkeld voor en door juristen.

Ontslagcases afhandelen kan ook makkelijk zijn!

diagram voor Legal Insights en met Legal Insights

Hoe werkt de tool?

Daarom is Legal Insights uw Eerste-hulp-bij-ontslag

LegalInsights
een hand met computer
Gratis proefabonnement

Ja, ik wil Legal Insights (Module Ontslag) 2 weken testen.

Bent u reeds Jura- of SocialEye klant? Gebruik dan deze logingegevens in het onderstaande veld om uw proeftoegang tot Legal Insights aan te vragen, en nadien om aan te melden.

Een client vecht zijn/haar ontslag aan? Reken op de experts van Legal Insights - module ontslag - en schat uw slaagkansen in!

Enkele voorbeelden van situaties waarbij werkgevers overgaan tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst zijn dronkenschap, diefstal, zedenfeiten, beroepsfouten, werk weigeren, geweld, schending beroepsgeheim, fraude, agressie, insubordinatie, opzettelijke professionele fout, belangenvermenging, afwezigheid, gedrag, onbekwaamheid, schending vertrouwen…

Stel dat u als HR-verantwoordelijke, bedrijfsjurist of advocaat van een werknemer te maken krijgt met een ontslag om dringende reden. Dan bent u op zoek naar argumenten die bevestigen dat de verbreking van de arbeidsovereenkomst correct is verlopen.

Wilt u voorkomen dat de betrokken werknemer de beëindiging van de arbeidsovereenkomst gaat aanvechten bij de rechtbank? Dan gaat u maar beter op zoek naar elk vonnis of arrest in vergelijkbare zaken.

Meer dan 8000 Belgische gepubliceerde en niet-gepubliceerde vonnissen en arresten raadplegen, het lijkt onbegonnen werk...Tenzij u onze Legal Insights-tool module Ontslagrecht gebruikt.

Dankzij de inzichten die u snel, vlot en efficiënt verzamelt, weet u tijdig welke valkuilen u best vermijdt bij een nakend ontslag en bouwt u een stevig dossier op met sterke argumenten. Dit alles zorgt ervoor dat uw slaagkansen bij een juridisch geschil aanzienlijk toenemen.