Krijg toegang tot het meest complete pakket aan wetten en jurisprudentie op het gebied van Omgevingsrecht

Alles over omgevingsrecht gebundeld in één databank

Met Schulinck Omgevingsrecht hebt u toegang tot de meest complete juridische databank voor gemeenteambtenaren en -diensten. Een team van juridische experten vormt de kern van die databank. Zij zorgen ervoor dat u over alle informatie beschikt om uw dagelijkse werkzaamheden te ondersteunen en juridisch correct te laten verlopen. Bovendien zijn ze een kei in het vertalen van complexe wet-en regelgeving naar de praktische uitvoering ervan voor uw gemeente.

Toegepast op uw lokaal beleid

Uw lokaal beleid kan eenvoudig worden geïntegreerd in onze databank, zodat het makkelijk te vergelijken is met de Belgische wetgeving en richtlijnen. Bovendien kunnen gemeenten hun lokaal beleid via Schulinck Omgevingsrecht met mekaar delen, zodat lokale regelgeving tussen gemeenten vergeleken en indien gewenst afgestemd kan worden.  

En met een online hulplijn naar onze juridische experts

Via een online helpdesk staan onze juridische experts ook klaar voor beknopt juridisch advies op maat van uw gemeente. Ze beantwoorden uw vragen binnen 48 uur en bieden een praktisch, duidelijk en helder geformuleerd antwoord op uw specifieke vragen, zodat u op elk moment over alle informatie beschikt die u nodig heeft.

Volg onze blog voor extra duiding

 

De troeven van Schulinck Omgevingsrecht

1

Centraal: alle informatie op één plek beschikbaar, zowel de algemene wetgeving, actuele jurisprudentie, als ook uw gemeentelijk beleid

Volledig: de meest omvattende databank, gemaakt door dé referentie op het vlak van juridische informatie in België

Zoekgemak: eenvoudig zoeken via trefwoorden, zoeksuggesties en kruisverwijzing

Up-to-date: alle relevante nieuwe wet- en regelgeving wordt voortdurend opgevolgd en toegevoegd

Expertise: een team van juridische experts inzake omgevingsrecht bewaakt de kwaliteit van de databank en is beschikbaar voor advies op maat

Over Schulinck Omgevingsrecht

‘Schulinck Omgevingsrecht’ is een juridische online databank van Wolters Kluwer voor uw gemeente. Met een abonnement op Schulinck Omgevingsrecht krijgt u eenvoudig en gestructureerd toegang tot een uiterst compleet pakket met informatie, wetten en jurisprudentie over dit domein. Ook kan uw gemeentelijk beleid toegevoegd worden aan uw persoonlijke Schulinck omgeving, zodat u toegang krijgt tot een oplossing op maat: de landelijke wet- en regelgeving uit de databank in combinatie met de lokale uitwerking in uw gemeente. De combinatie van actuele juridische en praktische informatie maakt Schulinck Omgevingsrecht tot de meest complete kennisbron ter zake.

Met Schulinck Omgevingsrecht:

  • Bent u altijd op de hoogte van de laatste wijzigingen en ontwikkelingen binnen het omgevingsrecht
  • Heeft u een combinatie van juridische en praktische informatie ter beschikking over een waaier aan thema’s binnen het omgevingsrecht: ruimtelijke ordening*, vergunningen*, stedenbouw, ruimte, bouwen en wonen onroerend erfgoed, leefmilieu, milieu, natuur, groen, water, energie, etc.
  • Heeft u alle geactualiseerde en gecoördineerde wetten steeds binnen handbereik
  • Vindt u wet- en regelgeving gecombineerd met lokaal beleid
  • Biedt u hulp en ondersteuning voor het opstellen, uitvoeren en bijstellen van uw verordeningen, besluiten en beleidsregels
  • Kunt u dagelijks contact opnemen met de online hulplijn van Schulinck met uw specifieke vragen en uitdagingen, die onze inhoudelijke juridische experts graag voor u beantwoorden.

*deze modules zijn momenteel al beschikbaar binnen Schulinck Omgevingsrecht, de andere thema’s worden gefaseerd uitgerold in de loop van 2020-2021.