Uitvoeringsbesluit Vlaamse Codex Wonen

BESLUIT VAN 11 SEPTEMBER 2020 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (BS 8 december 2020)

Inwerkingtreding: 1 januari 2021 (met uitzonderingen en overgangsbepalingen).

NjW 2021, afl. 434, 12.

  25