Statistieken over witwassen en terrorismefinanciering

KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 NOVEMBER 2020 betreffende de bij te houden statistieken bedoeld in artikel 71 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (BS 3 december 2020)

Inwerkingtreding: 13 december 2020

NjW 2021, afl. 434, 11.

  32