Mobipunten

BESLUIT VAN 11 SEPTEMBER 2020 van de Vlaamse Regering betreffende de mobipunten en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels betreffende de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid (BS 15 december 2020)

Inwerkingtreding: 25 december 2020

NjW 2021, afl. 434, 13.

  22