Erfgoed- en meerjarenpremies

BESLUIT VAN 16 OKTOBER 2020 van de Vlaamse Regering tot wijziging van de aanvraagprocedures in het Onroerenderfgoedbesluit voor erfgoedpremies bijzondere procedure en voor meerjarenpremieovereenkomsten (BS 23 oktober 2020)

Inwerkingtreding: 10 december 2020

NjW 2020, afl. 432, 868.

  23