Totaalrenovatiepremie voor wie verouderde woning koopt of erft

BESLUIT VAN 18 SEPTEMBER 2020 van de Vlaamse Regering houdende wij- ziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een premie voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen en wijzigingen met betrekking tot de REG-premies (BS 15 oktober 2020)

Inwerkingtreding: 1 januari 2021

NjW 2020, afl. 431, 822.

  32