Onderhandelingstermijn vóór onteigening

DECREET VL. PARL. 16 OKTOBER 2020 tot wijziging van de artikelen 2, 10 en 15 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017, wat de invoering van een minnelijke onderhandelingstermijn betreft (BS 20 oktober 2020)

Inwerkingtreding: 1 december 2020

NjW 2020, afl. 431, 823.

  16