Consumptiecheque

WET VAN 31 JULI 2020 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques (BS 17 augustus 2020)

Inwerkingtreding: 17 juli 2020

NjW 2020, afl. 429, 725.

  33