Beheer nalatenschap

KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 AUGUSTUS 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2018 houdende het beheer van het centraal erfrechtregister (BS 2 september 2020)

Inwerkingtreding: 12 september 2020

NjW 2020, afl. 429, 729.

  34