Witwaswetgeving en advocaten

KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 JUNI 2020 tot goedkeuring van het reglement van de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie betreffende de administratieve sancties, aangenomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (BS 17 juli 2020)

KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 JUNI 2020 tot goedkeuring van de reglementen van de balies van de Ordre des barreaux francophones et germanophones betreffende de administratieve sancties, aangenomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (BS 17 juli 2020)

KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 JUNI 2020 tot goedkeuring van de reglemen- ten van de balies van de Orde van Vlaamse Balies betreffende de administratieve sancties, aangenomen in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (BS 17 juli 2020)

NjW 2020, afl. 427, 624.

  59