Wilsonbekwame persoon

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 JUNI 2020 vaststelling van het model van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, zoals bedoeld in artikel 1250 van het Gerechtelijk Wetboek (BS 20 juli 2020)

Inwerkingtreding: 30 juli 2020

NjW 2020, afl. 427, 626.

  5