Rijbewijs voor mensen met hart- en vaatziekten

KONINKLIJK BESLUIT VAN 16 JUNI 2020 tot omzetting van richtlijn 2016/1106 van de Commissie van 7 juli 2016 tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs (BS 8 juli 2020)

Inwerkingtreding: 18 juli 2020

NjW 2020, afl. 427, 627.

  7