Piraterij

KONINKLIJK BESLUIT VAN 3 JULI 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 september 2013 tot regeling van de methodes en procedures van toepassing op de activiteiten van toezicht, bescherming en veiligheid aan boord van schepen om te strijden tegen piraterij en tot vaststelling van verscheidene maatregelen die gelden voor de maritieme veiligheidsploegen (BS 20 juli 2020)

Inwerkingtreding: 20 juli 2020

NjW 2020, afl. 427, 627.

  40