Werk- en leefomstandigheden op vissersschepen

WET VAN 12 JUNI 2020 betreffende werk in de visserijsector (BS 16 juni 2020)

Inwerkingtreding: de meeste bepalingen treden in werking op 26 juni 2020, met uitzondering van enkele artikels o.a. met betrekking tot het Visserijarbeidscertificaat die pas op 15 november 2020 in werking treden.

NjW 2020, afl. 426, 577.

  13