Vlaams afstammingscentrum en DNA-databank

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 8 MEI 2020 tot uitvoering van het decreet van 26 april 2019 houdende de oprichting van een afstammingscentrum en een DNA-databank (BS 16 juni 2020)

Inwerkingtreding: 26 juni 2020

NjW 2020, afl. 426, 577.

  75