Omzettingstabel voor vruchtgebruik

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 1 JULI 2020 tot bepaling van de omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 745sexies § 3 van het Burgerlijk Wetboek (BS 3 juli 2020)

Inwerkingtreding: 3 juli 2020

NjW 2020, afl. 426, 584.

  12