Nieuwigheden voor e-ID

WET VAN 18 JUNI 2020 tot wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten (BS 30 juni 2020)

Inwerkingtreding: 10 juli 2020 (mits uitzonderingen)

NjW 2020, afl. 426, 582.

  10