Moederschapsrust

WET VAN 12 JUNI 2020 tot wijziging van de periodes die plaatsvinden tijdens de voorbevallingsrust en in aanmerking kunnen worden genomen voor de verlenging van de nabevallingsrust (BS 18 juni 2020)

Inwerkingtreding: 1 maart 2020

NjW 2020, afl. 426, 579.

  50