Mantelzorgers

KONINKLIJK BESLUIT VAN 16 JUNI 2020 tot uitvoering van de wet van 12 mei 2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger en de toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger (BS 25 juni 2020)

Inwerkingtreding: 1 september 2020

NjW 2020, afl. 426, 580.

  36