Belastingwetboeken afgestemd op ‘una- viaprocedure’

WET VAN 11 JUNI 2020 tot aanpassing van verscheidene belastingwetboeken aan de houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek (BS 19 juni 2020)

Inwerkingtreding: 1 januari 2020

NjW 2020, afl. 426, 578.

  9