Affiches met logo van tabaksproducten

WET VAN 15 MAART 2020 tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, wat de reclame voor producten op basis van tabak betreft (BS 26 juni 2020)

NjW 2020, afl. 426, 581.

  9