Covid-19: Tijdelijke werkloosheid en vakantie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 JUNI 2020 houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie, ten gevolge van het coronavirus in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020 (BS 5 juni 2020)

NjW 2020, afl. 425, 529.

  110