Covid-19: Loopbaanonderbreking pauzeren om bij te springen tijdens coronacrisis

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 29 MEI 2020 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen
voor zorgkrediet, wat betreft loopbaanonderbreking (BS 9 juni 2020)

Inwerkingtreding: 16 maart 2020

NjW 2020, afl. 425, 530.

  94