Covid-19: Corona-ouderschapsverlof voor Vlaamse ambtenaren

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 29 MEI 2020 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft de invoering van het corona ouderschapsverlof (BS 11 juni 2020)

Inwerkingtreding: 1 mei 2020

NjW 2020, afl. 425, 532.

  99