Groeipakket vluchtelingen

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 30 APRIL 2020 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen, wat betreft de datum van het ontstaan van het recht op gezinsbijslagen voor het kind dat vluchteling is (BS 25 mei 2020)

Inwerkingtreding: 4 juni 2020

NjW 2020, afl. 424, 486.

  45