Gerechtsdeskundigen en beëdigde vertalers/tolken

KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 MEI 2020 tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart uitgereikt aan personen opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken en van de officiële stempel voor de beëdigd vertalers en vertalers-tolken, opgenomen in het nationaal register (BS 19 mei 2020)

Inwerkingtreding: 29 mei 2020

NjW 2020, afl. 424, 478.

  61