Covid-19: Opnieuw naar zee of naar de Ardennen

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 20 MEI 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (BS 20 mei 2020)

Inwerkingtreding: 20 mei 2020

NjW 2020, afl. 424, 484.

  35