Deposito- en Consignatiekas

KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 MEI 2020 op de Deposito- en Consignatiekas, inzonderheid op de consignaties in valuta’s (BS 7 mei 2020)

Inwerkingtreding: 17 mei 2020

NjW 2020, afl. 423, 441

  2