Covid-19: Uitstel sociale verkiezingen

WET VAN 4 MEI 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie (BS 13 mei 2020)

Inwerkingtreding: 17 maart 2020

NjW 2020, afl. 423, 441.

  27