Covid-19: Studentenwerk

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 30 APRIL 2020 tot vaststelling van maatregelen ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid (BS 7 mei 2020)

Inwerkingtreding: 14 maart 2020. De neutralisering van de werkuren van jobstudenten heeft evenwel uitwerking vanaf 1 april 2020.

NjW 2020, afl. 423, 442.

  4