Covid-19: Strafprocedure en strafuitvoering

KONINKLIJK BESLUIT VAN 13 MEI 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 3 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (BS 13 mei 2020)

Inwerkingtreding: 13 mei 2020

NjW 2020, afl. 423, 443.

  5