Covid-19: Procedures Raad van State

KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 MEI 2020 tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken (BS 4 mei 2020)

NjW 2020, afl. 423, 437.

  34