Covid-19: Private huurgeschillen veroorzaakt door corona

DECREET VL. PARL. VAN 8 MEI 2020 tot wijziging van enkele bepalingen in verband met de selectie en de evaluatie van de kinderrechtencommissaris, de Vlaamse ombudsman en de directeur van het Vlaams Vredesinstituut en tot
instelling bij de Vlaamse ombudsdienst van een coronagebonden bemiddelingsopdracht inzake woninghuurovereenkomsten (BS 8 mei 2020)

NjW 2020, afl. 423, 443.

  3