Covid-19: Justitie en notariaat

WET VAN 30 APRIL 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (BS 4 mei 2020)

NjW 2020, afl. 423, 438.

  7