Covid-19: Faillissement

KONINKLIJK BESLUIT VAN 13 MEI 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 15 van 24 april 2020 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de Covid-19 crisis (BS 13 mei 2020)

Inwerkingtreding: 13 mei 2020

NjW 2020, afl. 423, 444.

  2