Covid-19: Contact tracers

DECREET VL. PARL. VAN 8 MEI 2020 tot organisatie van contactonderzoek in het kader van COVID-19 (BS 8 mei 2020)

Inwerkingtreding: 11 mei 2020 tot en met 4 juni 2020

NjW 2020, afl. 423, 437.

  8