Toegang eLegalisation tot DABS

KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 MAART 2020 tot verlening van de toegang tot de DABS aan de Dienst Legalisatie en bestrijding documentaire fraude van de Federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken (BS 14 april 2020)

Inwerkingtreding: 1 juli 2020

NjW 2020, afl. 422, 393.  6