Meldplicht fiscale fraude bij strafonderzoek

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 3 APRIL 2020 tot aanduiding van de in artikel 29bis van het Wetboek van strafvordering bedoelde dienst die bevoegd is om de aanwijzingen van fraude inzake directe en indirecte belastingen die aan het licht komen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, te ontvangen (BS 14 april 2020)

Inwerkingtreding: 24 april 2020

NjW 2020, afl. 422, 393.

  2