Gerechtskosten in strafzaken

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 25 FEBRUARI 2020 tot bepaling van het model van de vordering en van de kostenstaat te gebruiken bij de uitvoering van opdrachten van de gerechtelijke overheid (BS 22 april 2020)

Inwerkingtreding: 1 januari 2020

NjW 2020, afl. 422, 394.

  4