Covid-19: Terugbetaling evenemententickets

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 7 APRIL 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard (BS 9 april 2020)

Inwerkingtreding: 9 april 2020

NjW 2020, afl. 422, 386.

  41