Covid-19: Syndici en mede-eigenaars

KONINKLIJK BESLUIT NR. 4 VAN 9 APRIL 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie (BS 9 april 2020)

Inwerkingtreding: 10 maart 2020

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 APRIL 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19 pandemie (BS 28 april 2020)

Inwerkingtreding: 28 april 2020 Het koninklijk besluit van 28 april 2020 verschuift de einddatum van het afwijkende regime van 3 mei 2020 naar 30 juni 2020.

NjW 2020, afl. 422, 388.

  64