Covid-19: Strafprocedure, strafuitvoering en veiligheid

KONINKLIJK BESLUIT NR. 3 VAN 9 APRIL 2020 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (BS 9 april 2020)

Inwerkingtreding: 9 april 2020, behalve artikels 6 tot en met 14 met betrekking tot de ‘onderbreking van de strafuitvoering coronavirus Covid-19’, deze hebben retroactief uitwerking vanaf 18 maart 2020.

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 APRIL 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen bij het koninklijk besluit nr. 3 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (BS 28 april 2020)

Inwerkingtreding: 28 april 2020 Het koninklijk besluit van 28 april 2020 schuift de einddatum van het afwijkende regime met 2 weken op.

NjW 2020, afl. 422, 389.

  4