Covid-19: Seizoenarbeiders in tuinbouwsector

KONINKLIJK BESLUIT NR. 5 VAN 9 APRIL 2020 tot uitvoering van artikel 5 § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op de aanpassing van bepaalde regels die van toepassing zijn in de land- en tuinbouwsector (BS 20 april 2020)

Dit bijzonderemachtenbesluit heeft terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 of 1 april 2020. Het treedt buiten werking op 31 december 2020.

NjW 2020, afl. 422, 390.

  30