Covid-19: Raad van State

KONINKLIJK BESLUIT NR. 12 VAN 21 APRIL 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken (BS 22 april 2020)

Inwerkingtreding: 9 april 2020

NjW 2020, afl. 422, 386.

  4