Covid-19: Compensatiepremie voor ondernemers

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 10 APRIL 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus (BS 17 april 2020)

Inwerkingtreding: 10 april 2020, met uitzondering van artikel 9 lid 3 (cumulatie steun) dat in werking treedt op 14 maart 2020.

NjW 2020, afl. 422, 390.

  6