Covid-19: Bescherming tegen faillissement

KONINKLIJK BESLUIT NR. 15 VAN 24 APRIL 2020 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis (BS 24 april 2020)

Inwerkingtreding: 24 april 2020

NjW 2020, afl. 422, 392.

  5